Kontakt

Ordförande

Kule Palmstierna
Telefon: 076-1420802

E-post till Reumatikerföreningen Norrtälje: [email protected]

Kontaktuppgifter till våra grupper och cirklar: Grupper och cirklar

Vice ordförande

Rolf Palmgren
Telefon: 0730-888273

Sekreterare

Marie-Anne Blomdin
Telefon: 070-8762492