Kontakt

Ordförande

Kerstin Abrahamsson
Telefon: 073-8499444

E-post till Reumatikerföreningen Norrtälje:

Kontaktuppgifter till våra grupper och cirklar: Grupper och cirklar

Vice ordförande

Sekreterare

Marie Fahlström
Telefon 0176-239959