ÅRSMÖTE 2022

Samling vid bojen /Kule Palmstierna foto

Vid årsmötet valdes fyra nya medlemmar in varav Kerstin Abrahamsson åtar sig ordförandeskapet. Marie Fahlström fortsätter som sekreterare och Kule Palmstierna som kassör.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.