ÅRSMÖTE 2022

Vid årsmötet valdes fyra nya medlemmar in varav Kerstin Abrahamsson åtar sig ordförandeskapet. Marie Fahlström fortsätter som sekreterare och Kule Palmstierna som kassör.